Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach

 • Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach
 • Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach
 • Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote,  Spiškej Novej Vsi, Rožňave, Partizánskom, Bardejove, Žiari nad Hronom, Žiline, Svidníku, Prešove, Banskej Bystrici, Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov amatérov, ako organizačným partnerom, pripravili pre školy a verejnosť v prvých dvoch májových týždňov pestrý program v rámci Európskych solárnych dní 2016:

 • Prednáška a prezentácia o prezentácia o obnoviteľných zdrojoch energie
 • Výstavy z astronomickej fotografie a kresieb detí
 • Informačné materiály o klasických aj obnoviteľných zdrojoch energie
 • Rovníkové a horizontálne slnečné hodiny (meranie času, pohyb slnka po oblohe, zmena sln. energie počas roka) v Astroparku
 • Slnečná pec (slnečný varič) a jeho využitie v praxi
 • Slnečný kolektor na ohrev teplej úžitkovej vody
 • Veľký fotovoltický panel s demonštráciou priamej premeny slnečnej energie na energiu elektrickú
 • Autodráha na slnečnú energiu
 • Hračky s použitím fotovoltických panelov
 • Pozorovanie Slnka ďalekohľadmi (fotosféra, chromosféra, protuberancie)

Zúčastníte sa jedného z podujatí venovanému našej najbližšej hviezde Slnku, spojené s prezentáciou solárnej energie a pozorovaním Slnka astronomickými ďalekohľadmi.

Informácie na internetovej stráne vašej hvezdárne alebo na stránke www.solárnedni.sk v sekcií Návštevník.

Podobné akcie
SLNKO V MESTE - Informačný stánok v Eurovea 18. 5. 2016
SLNKO V MESTE - Informačný stánok v Eurovea 18. 5. 2016
INFORMÁCIE O AKCII