Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Európske solárne dni 2016 – Záverečná správa

Európske solárne dni 2016 – Záverečná správa

V roku 2016 sa Slovensko zapojilo do kampane Európskych solárnych dní po šiesty
krát a dosiahlo úspešné výsledky s touto kampaňou. Hlavný cieľ kampane vo zvyšovaní verejného
povedomia o solárnej energii voči širšiemu slovenskému publiku bol splnený a Solárne dni ostávajú
jednou z najväčších kampaní z oblasti obnoviteľných energií na Slovensku. Subjekty zo súkromného
a verejného sektora sa spolu nezištne zapojili, aby ukázali, že solárna energia sa môže stať vhodnou
energetickou alternatívou aj na Slovensku. Entuziazmus množstva organizátorov podujatí kampane
prispel k skvelým výsledkom kampane a Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. ďakuje
všetkým aktívne zapojeným subjektom.
Vďaka 36 podujatiam pripraveným pri príležitosti Solárnych dní a ich takmer 40 organizátorom
Slovensko zaznamenalo ďalší úspešný rok s organizáciou kampane.
Spoločným elementom všetkých podujatí bol ich čisto edukatívny a informačný charakter, prítomný
nielen na podujatiach usporiadaných školami a inými vzdelávacími inštitúciami, ale aj na podujatiach
organizovaných neziskovými organizáciami alebo podujatiami obcí. Tento prístup sa ukazuje ako
jeden z najlepších spôsobov ako vylepšiť slovenské povedomie o solárne energii a vytvoriť pozitívny
obraz Slnka ako zdroja energie u všetkých vekových skupinách. Solárne dni tak boli ďalším riešením
ako predstaviť ľuďom na Slovensku solárnu energiu zrozumiteľným, nekomerčným a nezištným
spôsobom. Napriek tomu, že solárna energia ostáva terčom mnohých kritikov a súkromný solárny
sektor čelí množstvu prekážok pre jeho rozvoj, Solárne dni mohli zachovať svoju silu vďaka tým, ktorí

stále veria, že energetické vzdelávanie a podpora solárne energie je na Slovensku nevyhnutná. Školské konferencie,

súťaže a hry, informačné dni sprevádzané prezentáciami v hvezdárňach alebo kultúrnych centrách, podujatia

na verejných priestranstvách dni otvorených dverí v súkromnej spoločnosti pomohli splniť ciele kampane

a priniesť informácie o solárnej energii ľuďom priamo v ich mestách alebo obciach.

Viac informácií o kampani, do akej miery sa jej podarilo splniť stanovené ciele a aký mala prínos môžete nájsť v tejto Záverečnej správe.

esd2016_zaverecna_sprava_2016_final

priloha2_prehlad_podujati_esd2016

priloha3_realizacny_rozpocet_esd2016